Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Partnerlusmeeskond

Sponsorlus

Partnerlusmeeskonna ülesanneteks on suhtlus olemasolevate sponsorite ja partneritega, vastavalt üritustele erinevate uute potensiaalsete partnerite leidmine ja nendega suhtlemine, sponsorite kajastamine ja reklaamimine nii üritustel kui ka internetis ning ka logodega riiete tellimine seltsi liikmetele.

 

EVÜSi põhitoetajad: