Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Missioon

  1. Mitmekesistada õpikeskkonda ja parendada akadeemilist õpet praktiliste väljundite näol.

  2. Edendada loomatervishoidu, loomade pidamiskultuuri ja loomade heaolu ning ühtlasi seista hea rahvatervise eest.

  3. Tõsta inimeste teadlikust veterinaaria rolli kohta ühiskonnas ja parendada seeläbi veterinaaride mainet.

  4. Arendada koostööd erialaste ja teiste valdkondade organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

  5. Populariseerida veterinaarmeditsiini õpet Eestis rahvusvahelisel tasandil.

EVÜSi põhitoetaja: