Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Missioon

  1. Täiendada akadeemilist õpet põnevate väljunditega.

  2. Edendada loomatervishoidu, pidamiskultuuri ja heaolu ning ühtlasi seista hea rahvatervise eest.

  3. Tõsta inimeste teadlikust veterinaaria rolli kohta ühiskonnas.

  4. Arendada erialaülest koostööd nii Eestis kui välismaal.

EVÜSi põhitoetajad: