Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Avalike suhete toimkonna ülesandeks on teha koostööd ning luua uusi suhteid teiste organisatsioonide ja seltsidega. Lisaks sellele tegeletakse seltsi tegevust ning õppetööd puudutava informatsiooni levitamisega ja seltsi infosüsteemide haldamisega.

EVÜSi põhitoetaja: