Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Hardidusmeeskond

Õppetöö toimkonna ülesanneteks on hinnata veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis antava hariduse kvaliteeti ning esitada ülikooli vastavatele struktuuridele ettepanekuid õppe kvaliteedi ja selle korralduse parendamiseks. Teiseks väga tähtsaks ülesandeks on rikastada tudengite õppetööd, korraldades erinevaid loengusarju ja praktikume.

 

 

 

 

EVÜSi põhitoetajad: