Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Hardidusgrupp

Õppetöö toimkonna ülesanneteks on hinnata veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis antava hariduse kvaliteeti ning esitada ülikooli vastavatele struktuuridele ettepanekuid õppe kvaliteedi ja selle korralduse parendamiseks. Toimkond tegeleb ka tudengite ja õppejõudude vaheliste suhete parandamisega ning õpingutealase info edastamisega üliõpilastele.

Õppetöö toimkonna üheks olulisemaks ülesandeks on saanud "Praktilise veterinaarmeditsiini" korraldamine, mille kohta saad lähemalt lugeda siit.  

 

 

EVÜSi põhitoetaja: