Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Liitu meiega!

Otsime liikmeid järgmistesse meeskondadesse

  • Personalimeeskond

See meeskond töötab igapäevaselt ühtse ja hästi töötava organisatsiooni nimel, sealhulgas korraldab organisatsiooni värbamist, siseüritusi ja koolitusi seltsi liikmetele. Eesmärgiks arendada organisatsiooni liikmeid ja sisekultuuri.

  • Kirurgiaringi meeskond

Nii nagu nimigi ütleb tegeleb see meeskond kirurgiaringi korraldamisega. Kirurgiaringi eesmärgiks on luua rohkem võimalusi kirurgiatehnikate harjutamiseks ning õppida juurde erinevate kirurgiliste meetodite kohta.

  • Väljasõitude korraldamismeeskond

Meeskond korraldab nii sügissemestril kui kevadsemestril ühe suurema väljasõidu, mille eesmärk on laiendada vetitudengi silmaringi, koguda motivatsiooni ja veeta koos mõnusalt aega.

  • Kommunikatsioonimeeskond

Tegeleb seltsi väliskommunikatsiooniga. Sinna alla kuuluvad meie ürituste reklaam, sotsiaalmeediastrateegia loomine ja selle elluviimine, koduleht, EVÜS-i ja veterinaarmeditsiini üldine tuvustamine jne.

  • Arvamuslugude ja intervjuude meeskond

Hetkel meil veel oma ajakirja ei ole, kuid sooviksime siiski, et meie arvamus leiaks järjest laiemat kõlapinda. Selle meeskonnaliikmed kirjutavad ise ja võtavad ühendust inimestega, kellel on soov kirjutada veterinaarmeditsiinis või tudengielus või vetitudengielus aktuaalsetel teemadel.

  • Partnerlussuhete meeskond

Meeskond tegeleb peamiselt EVÜSi püsipartnerite ja projektipartnerite leidmisega ning nendega suhtlemisega.

  • Doonorkoerte projekti meeskond

Meeskonna eesmärgiks on luua toimiv süsteem, mis ühendaks doonorkoeri, loomakliinikuid ja abivajaid, samuti tõsta inimeste teadlikkust veredoonorlusest lemmikloomade seas. 

Liitu meiega!

Seltsi liikmeks võib saada iga Eesti Vabariigis õppiv veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane, kes kirjalikult tunnistab Seltsi põhikirja ja kodukorda.

Liikmeks astumiseks tuleb Seltsi juhatusele esitada kirjalik avaldus ning tuua see Seltsi ruumi, mis asub Zoomeedikumi (Kreutzwaldi 62) A korpuse esimesel korrusel või anda see üle mõnele juhatuse liikmele. Avalduste blanketid on saadaval Seltsi ruumis, kuid soovi korral saab avalduse endale alla laadida ning välja printida SIIT

Samuti võib digiallkirjastatud avalduse saata e-posti teel juhatuse esimehele - pillerin.pauksonstudent.emu.ee

Enne avalduse esitamist palume tutvuda Seltsi põhikirja ja kodukorraga.

Pärast avalduse esitamist teavitatakse liikmestaatuse taotlejat juhatuse otsusest ning seejärel tuleb liikmelisuse kinnitamiseks tasuda Seltsi arvelduskontole iga-aastane liikmemaks.

Liikmemaks 2016/2017. õppeaastal on 10 eurot.

Ülekande andmed:

Saaja: MTÜ EVÜS
Arveldusnumber: EE611010220219112229
Selgitus: Sinu nimi, liikmemaks

 

EVÜSi põhitoetaja: